MULTIRATEcontrol

(Product number: A136184000)

Licensnykel MULTIRATEcontrol för tillgång till MULTIRATEcontrol funktionen till din spridare. För mer information: Se produktbeskrivning.EUR 560,00 excl. VAT


PCB ID :
PCB ID, bekräfta:
Machine serial number : VN... or XRTFS...
Machine serial number, bekräfta:

Add to shoppingbag:

Jag är kund

Land:


Fler bilder
Product description:

Licensnykeln för MULTIRATEcontrol kan användas på din ISOBUS vågcellsspridare från Kverneland Group, med senaste programvara och utrustning. Med denna licensnykel kan du aktivera programfunktionen och ta ytterligare ett steg för att få bättre kontroll över dina fält och spara kostnader. För att få tillgång till funktionen med IsoMatch terminalen måste du aktivera licensnykeln för IsoMatch GEOCONTROL.

 

MULTIRATEcontrol justerar automatiskt gödnings givan, baserat på maximalt 8 mätpunkter på tilldelningskartan. Det är en kombinerad funktion mellan spridaren och terminalen*, vilket ger möjligheten att styra två eller flera mängdgivor för spridarens arbetsbredd.

- Maximalt antal VRA sektioner är 8 st

- Funktionen är oberoende av sektionerna i SPREADERcontrol och är endast tillgänglig med spridare som har progrsmversion 1.20 och senare.

 

*För tillfället är det endast IsoMatch Tellus PRO av Kverneland terminalerna som fungerar med funktionen.

Product reviews: